100 shoqëritë më të mira në Evropën Juglindore, intervista e plotë e Zj. Edlira Muka, CEO e Grupit BALFIN për SeeNews

100 shoqerite me te mira ne evropen juglindore intervista e plote e zj edlira muka ceo e grupit balfin per seenews
100 shoqerite me te mira ne evropen juglindore intervista e plote e zj edlira muka ceo e grupit balfin per seenews

CEO e Grupit BALFIN, Edlira Muka, ka dhënë së fundmi një intervistë për botimin vjetor “100 shoqëritë më të mëdha në Evropën Juglindore”, një raport shumë i vlerësuar i hartuar nga SeeNews, një media prestigjioze në fushën e ekonomisë.
Gjatë intervistës së saj, Edlira Muka theksoi arritjet e Grupit në të gjitha vendet ku ai operon. Ajo theksi në mënyrë të veçantë shoqëritë që operojnë në rajonin e Evropës Juglindore, të cilat janë në qendër të fokusit të këtij botimit, duke ofruar kështu një ekspoze të 100 shoqërive më të mëdha dhe më të suksesshme në rajon. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve të SeeNews, Zj. Muka ofroi disa informacione lidhur me investimet kryesore të ardhshme të Grupit BALFIN. Në intervistën e saj, Edlira Muka theksoi në radhë të parë industrinë bankare, tregtinë me pakicë, ndërtimin dhe perspektivën e së ardhmes në sektorin e turizmit.

Për të lexuar intervistën e plotë me Edlira Mukën, siç është publikuar në botimin e SeeNews “100 shoqëritë më të mëdha në Evropën Juglindore për vitin 2022”, lutemi referojuni përmbajtjes më poshtë.

Rritje e qëndrueshme përkrah investimeve në ide të reja dhe tregje të reja.
Edlira Muka, CEO e Grupit BALFIN,

1. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, Grupi BALFIN ruan një pozitë të spikatur si një aktor i rëndësishëm ekonomik. Si do ta përmblidhnit performancën e Grupit në vitin 2022?
Grupi BALFIN ka shënuar një rritje të qëndrueshme gjatë gjithë vitit 2022, duke filluar nga industritë tona bankare, të pasurive të paluajtshme dhe kryesuar me shitjet me pakicë, pavarësisht luhatjeve të tregjeve ndërkombëtare. Aktiviteti ynë ekonomik ka shënuar një rritje prej 11% krahasuar me një vit më parë. Aktivitetet tona tashmë u shërbejnë mbi 80.000 klientëve çdo ditë, në më shumë se 230 pika shitjeje apo zyra në të gjitha vendet ku operojmë.
Arsyeja kryesore që qëndron pas kësaj performance pozitive janë një sërë investimesh si pjesë e një strategjie afatgjatë. Përafërsisht 85 milionë euro janë investuar në vitin 2022 dhe pjesa më e madhe e kësaj shume në Austri, Zvicër, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.
Një tjetër faktor thelbësor në suksesin tonë të vazhdueshëm janë punonjësit tanë të përkushtuar, mbi 5000 profesionistë të shpërndarë në dhjetë vende të ndryshme. Ata luajnë një rol kyç në përballjen me sukses me sfidat e hasura dhe në ndjekjen proaktive të mundësive të reja.

2. Cili është progresi i performancës së Grupit BALFIN në vitin 2023?
Viti 2023 shënon një moment historik tejet të rëndësishëm për ne, pasi shënon 30 vjetorin e Grupit BALFIN. Këtë vit, ne parashikojmë rritje në të gjitha shoqëritë tona dhe shifrat aktuale na bëjnë të besojmë edhe më fort në arritjen e objektivave të këtij viti.
Biznesi ynë i shitjes me pakicë po shënon rritje bazuar në një qasjeje shumëplanëshe. Kemi zgjeruar praninë tonë fizike duke shtuar pika të reja shitjeje që ofrojnë një gamë më të gjerë produktesh dhe shërbimesh, duke rritur gjithashtu sipërfaqen në metra katrorë të qendrave tona tregtare. Njëkohësisht, jemi në proces transiti aktiv për të kaluar shërbimet tona në shërbime digjitale. Qendrat tona tregtare në Tiranë dhe Shkup vazhdojnë të dëshmojnë një rritje të vazhdueshme nga viti në vit sa i përket numrit të vizitorëve.
Tirana Bank ka një performancë shumë të mirë këtë vit, duke tejkaluar vazhdimisht standardet e industrisë dhe duke dëshmuar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme financiare. Tirana Bank është banka me rritjen më të shpejtë në Shqipëri.
Projektet tona të zhvillimit të pasurive të paluajtshme në rajonin e Ballkanit dhe Austri po përparojnë në përputhje të plotë me planin, dhe kjo vlen si për pronat rezidenciale ashtu edhe për ato tregtare. Aktualisht, jemi lider në sipërmarrjen e disa iniciativave të veçanta që prezantojnë koncepte të reja dhe zgjidhje novatore për të përmbushur nevojat në zhvillim të klientëve tanë.

3. Grupi BALFIN është i pranishëm në 10 vende dhe në industri të ndryshme. Si do ta vlerësonit mjedisin e biznesit në rajonin e Ballkanit?
Edhe pse rajoni i Ballkanit ofron një peizazh të larmishëm për bizneset, ku çdo shtet shpalos mundësitë dhe sfidat e veta unike, rajoni ka qenë në një trajektore kolektive për shumë vite, duke iu dashur të përafrohet me tregje më të mëdha ekonomike si ai i BE-së. Vende të ndryshme në rajon po shënojnë progres me shpejtësi të ndryshme, por të gjithë janë orientuar drejt së njëjtës frymë.
Kohët e fundit rajoni ka dëshmuar një potencial të konsiderueshëm rritjeje, i nxitur nga vendndodhja e tij strategjike si një portë aksesi midis Evropës dhe Azisë. Prania e një game të larmishme industrish, duke përfshirë bankat, shërbimet, hotelerinë dhe turizmin, pasuritë e paluajtshme, prodhimin dhe teknologjinë, pasqyron aftësinë e jashtëzakonshme të këtij rajoni për të ecur përpara.
Në rajon janë ndërmarrë hapa thelbësorë në përmirësimin e kuadrove rregullatorë, në përputhje me rekomandimet e BE-së, përmirësimin e infrastrukturës dhe tërheqjen e investimeve të huaja, duke i bërë ato më të eficiente për zgjerimin e biznesit. Ne i vëmë re këto përmirësim në të gjitha vendet ku operojmë dhe në vendet e tjera ku planifikojmë të zgjerojmë aktivitetin tonë.
Për sa i përket mundësive, Ballkani ofron një treg konsumi në rritje me një klasë të mesme në rritje, e cila paraqet një perspektivë tërheqëse për industritë që variojnë nga shitja me pakicë, pasuritë e paluajtshme deri te shërbimet financiare. Për më tepër, angazhimi i rajonit për zhvillimin e infrastrukturës, duke përfshirë projektet e transportit dhe energjisë, i lë radhën shtigjeve të reja për investime dhe bashkëpunim.
Për investitorët, navigimi me sukses në sferën e biznesit në Ballkan kërkon një qasje të përshtatur për çdo vend dhe krijimin e marrëdhënieve të forta me partnerët vendas. Prania e zgjeruar e grupit tonë nëpër industri dhe shtete përbën një pozicion të favorshëm për të shfrytëzuar mundësitë duke trajtuar në mënyrë efektive sfidat si rezultati i operimit në këtë rajon dinamik.

4. A mund të ndani disa detaje mbi planet e ardhshme të Grupit BALFIN për të ardhmen e afërt?”
Vizioni ynë në Grupin BALFIN fokusohet në investimin në koncepte inovative, eksplorimin e projekteve të reja dhe krijimin e mundësive të reja. Ne jemi të fokusuar intensivisht në konsolidimin e industrive tona kryesore, duke përfshirë tregtinë me pakicë, pasuritë e paluajtshme dhe bankat, të cilat kanë qenë gurët e këndit të suksesit tonë përgjatë tre dekadave të fundit. Historia jonë si një partner i besuar për shoqëritë ndërkombëtare që investojnë në Ballkanin Perëndimor na nxit të besojmë se partneritetet tona të ardhshme do të jenë të suksesshme, duke përfituar nga përvojë jonë shumëvjeçare në rajon dhe rrjetin e gjerë.
Kjo hapësirë e mundësive gjendet në segmentin premium të industrisë së turizmit dhe mikpritjes, e cila vazhdon të jetë relativisht e pashfrytëzuar në disa vende të rajonit. Në partneritet me liderë globalë si Marriott dhe Accor, ne jemi duke bërë investime strategjike në hotele luksoze. Projektet ambicioze si Green Coast dhe Vlora Marina janë gati për të transformuar dhe rritur ofertat turistike jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë.
Pasuritë e paluajtshme vazhdojnë të renditen në një pozicion të rëndësishëm në portofolin e grupit tonë dhe në strategjitë tona të investimeve moderne. Shoqëritë tona gjenden në frontin e parë të pionierëve dhe prezantimit të koncepteve inovative në ndërtimet rezidenciale, pronat me përdorim të përzier, komplekset turistike, infrastrukturën tregtare dhe hotelet. Krahas angazhimeve tona të vazhdueshme, ne po eksplorojmë në mënyrë aktive mundësitë e investimeve në të ardhmen në tregje si Kroacia, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Jemi duke zgjeruar rrjetin tonë dhe të dhënat elektronike në sektorin e shitjes me pakicë për të adresuar në mënyrë më efektive nevojat në rritje të klientëve tanë, veçanërisht brezave të rinj. Duke bashkëpunuar ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtarë dhe rajonalë, ne synojmë të prezantojmë marka të reja dhe shërbime inovative në vendet ku operojmë. Veçanërisht, prezantimi ynë i suksesshëm i konceptit të qendrës për shitjen me pakicë në Shqipëri është një model që synojmë ta shtrijmë në qytete të ndryshme anembanë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Për më tepër, Tirana Bank jo vetëm po përmirëson shërbimet e saj digjitale, por po shqyrton edhe mundësinë e zgjerimit të operacioneve të saj në tregje të reja. Angazhimi ynë për të zgjeruar portofolin e bankës pasqyron qasjen tonë proaktive dhe gatishmërinë për të eksploruar horizonte të reja.
Ne po eksplorojmë në mënyrë proaktive mundësinë për të investuar në burimet e ripërtëritshme të energjisë, duke u fokusuar veçanërisht në shfrytëzimin e energjisë diellore dhe të erës për të gjeneruar energji elektrike. Duke pasur parasysh investimet në energjinë e ripërtëritshme, ne synojmë të kontribuojmë për një të ardhme më ekologjike, duke zgjeruar njëkohësisht portofolin tonë dhe duke shfrytëzuar mundësitë në sektorin e energjisë në zhvillim.
Ndërkohë që rëndësia e logjistikës në rajon është në rritje, për shkak të vendndodhjes strategjike të Ballkanit, ne po bashkëpunojmë në mënyrë aktive me partnerë ndërkombëtarë dhe synojmë të zgjerojmë ndjeshëm operacionet tona. Ne synojmë të zgjerojmë operacionet tona dhe të shfrytëzojmë avantazhin strategjik të rajonit të Ballkanit në nivelin më të lartë.
Dua të theksoj entuziazmin tonë për të ardhmen e rajonit dhe angazhimin tonë të fortë për të eksploruar horizonte dhe mundësi të reja. Misioni ynë në Grupin BALFIN është i qartë: të krijojmë shoqëri të fuqishme, të nxisim inovacionin, të promovojmë mundësi të barabarta për të gjithë dhe të kemi një ndikim të qëndrueshëm pozitiv në shoqëri. Presim të kontribuojmë në rritjen dhe suksesin e vazhdueshëm të rajonit tonë dhe më gjerë, në të 10 vendet ku operojmë dhe jemi të kënaqur për mundësitë dinamike që na presin.

Për t’u bërë pjesë e grupit “Balkanweb” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb

Burimi informacionit @BalkanWeb: Lexo me shume ne :bota sot www.botasot.al

Spread the love

Similar Posts