Grabitja në Rinas/ Apeli i GJKKO-së jep vendimin për 7 të pandehurit, 122 vite burg në total (EMRAT)

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka dhënë sot vendimet për shtatë të pandehurit e grabitjes së ndodhur në Rinas, në vitin 2022.

Apeli ka dënuar me 20 vite burg Klemend Çalën, ndërsa Eldi Çala dhe të pandehurit e tjerë, Oltian Veseli, Renaldo Sula, Saimir Çela, Elton Pikli dhe Alkond Bengasi, janë dënuar me nga 17 vjet burg secili.

Vendimi:

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Dhimitër Lara (kryesues), Nertina Kosova (anëtare) dhe Igerta Hysi (anëtare), më datë 26.07.2023, përfundoi shqyrtimin e çështjes së regjistruar me nr. 29 akti, datë 11.04.2023 regjistrimi, mbi ankimin e paraqitur nga ankuesit/të pandehurit K.Ç., E.Ç., O.V., R.S., S.Ç., E.P., A.B., kundër vendimit nr. 56, datë 05.10.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar që ka vendosur:

“1. Deklarimin fajtor të të pandehurit K.Ç. për veprën penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga neni 140 dhe 28 pika 4, dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 18 (tetëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit K.Ç. për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 278/1 (para ndryshimeve të pësuara me ligjin nr.43, datë 23.3.2021) dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit K.Ç. për veprën penale “Grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij 3 (tre) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit K.Ç. për veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, të parashikuar nga neni 186 paragrafi 2, të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.

-Në bashkim të dënimeve, sipas nenit 55 paragrafi i parë i Kodit Penal, dënimin e të pandehurit K.Ç. me një dënim të vetëm prej 20 (njëzet) vjet burgim.

-Vuajtja e dënimit të pandehurit i fillon nga dita e arrestimit dhe të kryhet në një burg të sigurisë së lartë.

Deklarimin fajtor të të pandehurit E.Ç. për veprën penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 140 dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit E.Ç. për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi I armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 278/1 (para ndryshimeve të pësuara me ligjin nr.43, datë 23.3.2021) dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 vjet (tetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit E.Ç. për veprën penale “Grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij 3 (tre) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit E.Ç. për veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, të parashikuar nga neni 186 paragrafi 2, të Kodit Penal dhe dënimin e tij 1 (një) vit burgim.

-Në bashkim të dënimeve, sipas nenit 55 paragrafi i parë i Kodit Penal, dënimin e të pandehurit E.Ç. me një dënim të vetëm prej 17 (shtatëmbëdhjetë) vjet.

-Vuajtja e dënimit të pandehurit i fillon nga dita e arrestimit dhe të kryhet në një burg të sigurisë lartë.

Deklarimin fajtor të të pandehurit O.V. për veprën penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 140 dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit penal, dënimin e tij me 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit O.V. për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 278/1 (para ndryshimeve të pësuara me ligjin nr.43, datë 23.3.2021) dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit O.V. për veprën penale “Grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit O.V. për veprën penale “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”, të parashikuar nga neni 279 paragrafi 1 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.

-Në bashkim të dënimeve, sipas nenit 55 paragrafi i parë i Kodit Penal, dënimin e të pandehurit O.V. me një dënim të vetëm prej 17 (shtatëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Vuajtja e dënimit të pandehurit i fillon nga dita e ndalimit dhe të kryhet në një burg të sigurisë lartë.

Deklarimin fajtor të të pandehurit R.S. për veprën penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga neni 140 dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit penal, dënimin e tij me 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit R.S. për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 278/1 (para ndryshimeve të pësuara me ligjin nr.43, datë 23.3.2021) dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit R.S. për veprën penale “Grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij 3 (tre) vjet burgim.

-Në bashkim të dënimeve, sipas nenit 55 paragrafi i parë i Kodit Penal, dënimin e të pandehurit R.S. me një dënim të vetëm prej 17 (shtatëmbëdhjetë) vjet burgim

-Vuajtja e dënimit fillon nga dita ndalimit dhe të kryhet në një burg të sigurisë së lartë.

Deklarimin fajtor të të pandehurit S.Ç. për veprën penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 140 dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit penal, dënimin e tij me 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit S.Ç. për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi I armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 278/1 (para ndryshimeve të pësuara me ligjin nr.43, datë 23.3.2021) dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit S.Ç. për veprën penale “Grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij 3 (tre) vjet burgim.

-Në bashkim të dënimeve, sipas nenit 55 paragrafi i parë i Kodit Penal, dënimin e të pandehurit S.Ç. me një dënim të vetëm prej 17 (shtatëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Vuajtja e dënimit të pandehurit i fillon nga dita e arrestimit dhe të kryhet në një burg të sigurisë së lartë.

Deklarimin fajtor të të pandehurit E.P. për veprën penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 140 dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit penal, dënimin e tij me 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit E.P. për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 278/1 (para ndryshimeve të pësuara me ligjin nr.43, datë 23.3.2021) dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit E.P. për veprën penale “Grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij 3 (tre) vjet burgim.

-Në bashkim të dënimeve, sipas nenit 55 paragrafi i parë i Kodit Penal, dënimin e të pandehurit E.P. me një dënim të vetëm prej 17 (shtatëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Vuajtja e dënimit të pandehurit i fillon nga dita e ndalimit dhe të kryhet në një burg të sigurisë së lartë.

Deklarimin fajtor të të pandehurit A.B. për veprën penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 140 dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit A.B. për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” kryer në bashkëpunim, në formë të grupit të strukturuar kriminal të parashikuar nga neni 278/1 (para ndryshimeve të pësuara me ligjin nr.43, datë 23.3.2021) dhe 28 pika 4 dhe në bazë edhe të nenit 334 pika 1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim.

-Deklarimin fajtor të të pandehurit A.B. për veprën penale “Grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

-Në bashkim të dënimeve, sipas nenit 55 paragrafi i parë i Kodit Penal, dënimin e të pandehurit A.B. me një dënim të vetëm prej 17 (shtatëmbëdhjetë) vjet burgim.

-Vuajtja e dënimit të pandehurit i fillon nga dita e ndalimit dhe të kryhet në një burg të sigurisë së lartë…”

Në përfundim, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 56, datë 05.10.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Për t’u bërë pjesë e grupit “Balkanweb” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb


Burimi informacionit @BalkanWeb: Lexo me shume ne :bota sot www.botasot.al

Spread the love

Similar Posts