Nga 70 deri 104 mijë lekë në muaj, tabelat me rritjen e pagave për mësuesit! Shtesa për kualifikim e vjetërsi në punë, rritet edhe vlera e orëve mbi normë

nga 70 deri 104 mije leke ne muaj tabelat me rritjen e pagave per mesuesit shtesa per kualifikim e vjetersi ne pune rritet edhe vlera e oreve mbi normeVendimi që rishikon në rritje pagat e punonjësve mësimorë në institucionet e arsimit tashmë është publikuar në Fletoren Zyrtare dhe shtrin efektet nga 1 korriku e në vijim. 

mesuesit

Sipas vendimit me tabelat e publikuara përbri shkrimit, në këtë rritje përfshihen punonjësit mësimorë (mësues/edukatorë, instruktorë), punonjësit e shërbimit psiko-social, si dhe punonjësit e tjerë jomësimorë, që shërbejnë në institucionet arsimore të sistemit arsimor parauniversitar në:

a) arsimin parashkollor;

b) arsimin fillor;

c) arsimin e mesëm të ulët;

ç) arsimin e mesëm të lartë;

d) institucionet arsimore për përkujdesjen për kategori të veçanta të nxënësve;

dh) qendrat kulturore të fëmijëve;

e) konviktet e nxënësve. Veç pagës bazë, parashikohet rritje edhe për orët mbi normë, mësimi i praktikës profesionale që do të jetë një pagesë fikse prej 10 mijë lekësh në muaj si dhe pagesa për transportin në masën e 6 mijë lekëve për mësuesit që frekuentojnë shkolla mbi 5 km larg vendbanimit të tyre.

VENDIMI

Vendimi sqaron elementët përbërës të pagës bruto për dy kategori: Për punonjësit mësimorë: Paga për pozicion, që shpërblen vlerën relative të çdo pozicioni pune; ii. shtesa e nivelit të kualifikimit, që shpërblen nivelin arsimor të kërkuar për pozicionin përkatës të punës.

Vlera e shtesës së nivelit të kualifikimit për çdo grup diplome përcaktohet në lidhjen nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij; iii. shtesa për vjetërsi në punë, që jepet në masën:-0.6 (zero pikë gjashtë) % pas çdo viti pune për 10 (dhjetë) vitet e para (1–10 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit; -0.8 (zero pikë tetë) % pas çdo viti pune për 10 (dhjetë) vitet e dyta (11–20 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;-1 (një) % pas çdo viti pune për 10 (dhjetë) vitet e treta (21–30 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit; iv. shtesa për kategorinë e kualifikimit, që shpërblen zhvillimin profesional të punonjësve mësimorë përgjatë karrierës së tyre, pas përfitimit të kategorisë së kualifikimit, do të llogaritet në përqindje, për çdo kategori, si më poshtë vijon:-10 (dhjetë) % të shtesës së nivelit të kualifikimit, për kategorinë “mësues i kualifikuar”;-20 (njëzet) % të shtesës së nivelit të kualifikimit, për kategorinë “mësues specialist”;-30 (tridhjetë) % të shtesës së nivelit të kualifikimit, për kategorinë “mësues mjeshtër”.

Masa në përqindje, sipas përcaktimeve të mësipërme, llogaritet mbi vlerën e përcaktuar në lidhjen nr.4, të këtij vendimi, për grupin përkatës të diplomës, referuar nivelit më të lartë të kualifikimit, që zotëron punonjësi mësimor;

v. shtesa për natyrë të veçantë pune e aplikueshme për disa pozicione në shkollat e arsimit të mesëm të lartë profesional. Për punonjësit e shërbimit psiko-social dhe punonjësit e tjerë jomësimorë paga për pozicion, që shpërblen vlerën relative të çdo pozicioni pune; ii. shtesa e nivelit të kualifikimit, qe shpërblen nivelin arsimor të kërkuar për pozicionin përkatës të punës.

Vlera e shtesës së nivelit të kualifikimit për çdo grup diplome përcaktohet në lidhjen nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij; iii. shtesa për vjetërsi në punë, që jepet në masën: -0.6 (zero pikë gjashtë) % pas çdo viti pune, për 10 (dhjetë) vitet e para (1–10 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;-0.8 (zero pikë tetë) % pas çdo viti pune, për 10 (dhjetë) vitet e dyta (11–20 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;-1 (një) % pas çdo viti pune, për 10 (dhjetë) vitet e treta (21–30 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit. Vendimi përcakton gjithashtu edhe shtesat që përfitohen mbi pagën sipas nivelit të kualifikimit për çdo grup diplome. Përbri këtij shkrimi publikojmë tabelat e plota që shoqërojnë vendimin.

t e

NDIQE LIVE “PANORAMA TV” © Panorama.al Burimi informacionit @Panorama.al: Lexo me shume ne :bota sot www.botasot.al

Spread the love

Similar Posts