POLIGONI “ACTION TARGET”

Në vitin 2017, Administratori i përkushtuar i kompanisë “MSSC (Military System Supply Company)” Shpk Z. Emiljano Dusha, pranë qendrës së Tiranës, hapi poligonin civil të […]

Read more